ROMEX Sp. z o. o. - KRUSZYWA NATURALNE - ROBOTY ZIEMNE - USŁUGI SPRZĘTOWE

Oferta szczegółowa

Kruszywa

Piaski:
- piasek sortowany 0-2 mm
- piasek płukany 0-2 mm

Żwiry:
- żwir sortowany lub płukany 2-8 mm
- żwir sortowany lub płukany 8-16 mm
- żwir sortowany lub płukany 16-32 mm

Otoczaki:
- otoczak sortowany 50-350 mm
- otoczak sortowany powyżej 350 mm

Mieszanki kruszyw sortowanych i łamanych:
- mieszanka 0-31,5 mm
- mieszanka 0-63 mm

Usługi

Roboty ziemne:
- wykopy oraz wymiany gruntu
- budowa nasypów
- profilowanie oraz korytowanie podłoża
- makroniwelacje terenu
- rekultywacja terenu
- roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe

Sortowanie:
- sortowanie kruszyw naturalnych
- sortowanie kruszyw łamanych
- sortowanie gruzu

Kruszenie:
- kruszenie gruzu i betonu
- kruszenie materiałów kamiennych

Wynajem maszyn i usługi sprzętu: - koparki
- ładowarki
- spycharki
- kruszarki

Nasza oferta

Sprzedaż:
- kruszywo naturalne niesortowane
- piaski sortowane i płukane
- żwiry sortowane i płukane
- mieszanki żwirowo piaskowe
- otoczaki
- mieszanki kruszyw naturalnych i łamanych
- masy ziemne nadkładowe piaszczysto-gliniaste

Usługi:
- sortowanie kruszyw i gruzu
- kruszenie gruzu i materiałów kamiennych
- roboty ziemne
- wynajem maszyn budowlanych