ROMEX Sp. z o. o. - KRUSZYWA NATURALNE - ROBOTY ZIEMNE - USŁUGI SPRZĘTOWE

O firmie

Połączenie pasji z osobistymi celami doprowadziło do założenia spółki ROMEX Sp. z o.o., specjalizującej się w wydobyciu i przerobie kruszyw oraz ich dostarczaniu odbiorcom w całym kraju.

Dotychczasowy, strategiczny udziałowiec spółki od 2006 roku wydobywa i sprzedaje kruszywo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Utworzona Spółka będzie kontynuowała tę działalność z zamiarem zwiększenia produkcji i poszerzenia asortymentu.

Jednym z ważniejszych celów spółki jest nawiązanie współpracy z podmiotami zainteresowanymi wykorzystaniem dużych ilości kruszyw o frakcjach piaskowych. ROMEX Sp. z o.o. jest otwarta na każdy rodzaj współpracy w tym zakresie. Dotyczy to zarówno sprzedaży piasku, jak również przystąpienie do projektów mających na celu produkcję materiałów budowlanych w oparciu o kruszywa frakcji piaskowych.

Zapraszamy do współpracy.

Nasza oferta

Sprzedaż:
- kruszywo naturalne niesortowane
- piaski sortowane i płukane
- żwiry sortowane i płukane
- mieszanki żwirowo piaskowe
- otoczaki
- mieszanki kruszyw naturalnych i łamanych
- masy ziemne nadkładowe piaszczysto-gliniaste

Usługi:
- sortowanie kruszyw i gruzu
- kruszenie gruzu i materiałów kamiennych
- roboty ziemne
- wynajem maszyn budowlanych